เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อคืนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้มีผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวนหนึ่ง และพลเรือตรี ณรงค์ แสงบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือและคณะ โดยการประสานงานของนายวิโรจน์ เอี่ยมสุข ข้าราชการบำนาญ ได้แจ้งความจำนงช่วยก่อสร้างบ้านให้ใหม่   ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนอกจากนี้ ผู้นำชุมชน และประชาชนได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างด้วยอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่ง ผอ.สพป.
บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ  พร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน