สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า
………….“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
…………..ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
…………..ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
…………..จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  วันที่ 12 สิงหาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสมใจ โดยพร้อมเพรียงกัน