สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561  จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด  ตามปฏิทินการดำเนินงานและรายละเอียดดังนี้

และขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561   (ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 4461 3034