Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2566

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี พ.ศ. 2566

 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 การขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ. 2566

 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2566

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 464
เมื่อวาน 711
เดือนนี้ 13,514
เดือนก่อนหน้า 11,852
ปีนี้ 38,902
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 233,189