Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2564

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2564

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2564

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 232
เมื่อวาน 208
เดือนนี้ 4,534
เดือนก่อนหน้า 8,410
ปีนี้ 4,534
ปีก่อนหน้า 66,380
ยอดเข้าชมทั้งหมด 71,146