Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19

2021-09-14   จำนวนการดู 171 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานการโควิด-19 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้การใช้หลักสูตรเกิดประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้การใช้หลักสูตรเกิดประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลกรที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการพัฒนาตามแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โรงเรียนสุจริต โดยใช้เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมบูรณาการ รวมทั้งการประเมิน ITA โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานพร้อมให้แนวคิดในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 314
เมื่อวาน 348
เดือนนี้ 2,848
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 62,464
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 256,601