Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ผอ.เขต และบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร

2021-11-17   จำนวนการดู 488 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา “ผอ.เขตและบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร” โดยเน้นหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา “ผอ.เขตและบุคลากรทางการศึกษา พบเพื่อนครู สัญจร” โดยเน้นหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) อำเภอชำนิ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) อำเภอบ้านด่าน (๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) และอำเภอลำปลายมาศ (๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ประมาท มีความเป็นธรรมต่อผู้ร่วมงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัยโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธี การที่หลากหลาย เพื่อพัฒนคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 75
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,911