Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

กิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

2021-12-13   จำนวนการดู 540 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรักสามัคคี ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และสร้างเสริมคุณธรรมจริธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สร้างวินัย รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ มีสติ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พร้อมพบปะแลกเปลี่ยน และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 7
เมื่อวาน 205
เดือนนี้ 5,897
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,775
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,883