Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา

2021-12-15   จำนวนการดู 314 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๐๐๐ บาท

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๓,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ซึ่งวันนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรและขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ร่วมแสดงความยินดี


โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๔ บ้านหนองปรือ ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและแรงงานช่วยกันก่อสร้าง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ นายอุดม ไชยอุดม เป็นครูใหญ่คนแรก ครูประจำการ ๓ คน นักเรียน ๘๕ คน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ๔ ปี เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านสวัสดี บ้านหนองปรือ และบ้านโคกเพ็ก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๑ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๙ คน นายวิทยา สุทธิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 217
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,107