Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2021-12-15   จำนวนการดู 395 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประเมินประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านยายคำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประเมินประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนากลาง คือ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง อำเภอหนองหงส์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓


คณะกรรมการที่ร่วมการประเมินรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , นายพิษณุ ดิเรกกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ , นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และนางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔


การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้น เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดำเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา และได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 147
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,983