Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference

2022-04-05   จำนวนการดู 190 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อฟังคำชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอน สมรรถนะผู้เรียน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน การวัดประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน มาตรการแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค การดำเนินการตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง การดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาครู ๑๒ เดือน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบและการรับนักเรียน การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 67
เมื่อวาน 461
เดือนนี้ 8,642
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 102,945
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 296,835