Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ

2022-05-21   จำนวนการดู 308 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เน้นพื้นฐานให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กทุกคนสามารถที่จะนำไปต่อยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้น และนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการคิดค้นวิธีการสอน หากิจกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนอยากรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย พร้อมนี้ได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กล่าวรายงาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 198
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,088