Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน

2022-06-24   จำนวนการดู 290 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะคณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับกลุ่มโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์พิเศษ รอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุม นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งให้สถานศึกษามีระดับการประเมินคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 179
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,327