Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการพาน้องกลับมาเรียน

2022-09-29   จำนวนการดู 320 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนในสังกัดใน ๔ อำเภอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน

 

เมื่อวันที่ ๒๐,๒๓,๒๖,๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ออกติดตามค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จำนวน ๔ อำเภอ ดังนี้ อำเภอชำนิ , อำเภอลำปลายมาศ , อำเภอบ้านด่าน และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อติดตาม ค้นหาและช่วยเหลือเด็กให้กลับเข้าระบบการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาหรือเพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๐,๒๓,๒๖,๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 114
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,950