Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-02-24   จำนวนการดู 331 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ประธานคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมและขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ประชุมร่วมกันพิจารณาประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู - ผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา การขออนุมัติโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างสังกัด และการกำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 77
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,576