Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๑๑ อัตรา

2023-06-01   จำนวนการดู 508 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แสดงความยินดีและพบปะกับผู้ ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา ๖ กลุ่มวิชา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความยินดีพร้อมพบปะผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ อัตรา ๖ กลุ่มวิชา ดังนี้สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ อัตรา , ดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา, ศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา , สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และสุขศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔ และ สพม.บุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวถึงวิถีการรับราชการประสบการณ์ในการทำงานต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความรักในวิชาชีพ ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีจิตอาสาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครูผู้ช่วยทราบ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 154
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,624