Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

2021-08-28   จำนวนการดู 398 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ ๑๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกและนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ WebEx ณ ห้องประชุมสุขสมใจ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ และห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธาการศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย


ประเภทสถานศึกษาและครูต้นแบบ ร่วมการคัดเลือก ดังนี้ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต ๒ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และโรงเรียนตระการพืชผล สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ คณะกรรมการประกอบด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.สพป.สุรินท์ เขต ๑ นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑


สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.สกลนคร โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ และโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร คณะกรรมการประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา นายวัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุรินท์ นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ


รางวัลครูต้นแบบระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คือ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงพิมพา พรหมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต ๒ นายมานิตย์ ประธาน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต ๓ นายลิขิต กาลีพล โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นางสาวพรพิมล ทะคำวงษ์ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๔ และ นายณัฐพัฒน์ คำถาวร โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ คณะกรรมการประกอบด้วย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ และนางวิรัลยุพา ศรีชัยวรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 162
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,998