สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้าง SP2 ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        และกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและ เสริมสร้างความเข้าใจการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้าง SP2 โดยมี นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (ผอ.เชี่ยวชาญ) ที่ปรึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียด นางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือก การพิจารณาสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงและคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน ๙๐ คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ