หน้าแรก ข่าวสาร ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานนะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบวาตภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference ผ่านทาง OBEC...

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๔

    สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย...

“วันเด็กบุรีรัมย์ ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ รักพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร “เปิดบ้านวิชาการ สู่ทักษะอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต...

ข่าวล่าสุด