สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน      ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน  ที่ประสบวาตภัย โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน   ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณัฐนิชา ศิรินานันท์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย คือ เด็กหญิงกนกรัตน์ ชะเวรัมย์ นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี นางสาวจรรยาพร นครแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑ บ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                         สุวรี  เจริญรัมย์ …      ณัฐนิชา ศิรินานันท์ : ภาพ

เอกสารแนบ

  • jpg 11366
    File size: 288 KB